Байгууллагынхаа нэр дээр яаж гэр интернэт авах вэ?

Written By Urangoo Zorigt (Super Administrator)

Updated at December 3rd, 2021

Байгууллагын дараа төлбөрт үйлчилгээний багц ашигладаг байх, 24 сарын хугацаатай гэрээ байгуулсан тохиолдолд байгууллагын гэр интернэт багцуудаас сонгон ашиглах боломжтой.

Байгууллагын багц 25000:

 • Багцын сарын суурь хураамж - 25’000₮ 
 • Үндсэн дата эрх - 50GB 
 • Шөнийн дата /01:00-08:00 цагийн хооронд/ -  хязгааргүй 
 • LookTV эрх - SVOD /кино багцын бүх кино үзэх эрх/ + Суваг үзэх, нөхөж үзэх эрх  
 • Үндсэн хурд - 3Mbps 
 • Шөнийн хурд - 5Mbps 
 • Урт хугацааны гэрээний нөхцөл - 24 сар тасралтгүй ашиглах 
 • Барьцаа - 25000₮
 • Холбогдох төхөөрөмж - 10 төхөөрөмж

Байгууллагын багц 45000:

 • Багцын сарын суурь хураамж - 45’000₮ 
 • Үндсэн дата эрх - 110GB 
 • Шөнийн дата /01:00-08:00 цагийн хооронд/ -  хязгааргүй 
 • LookTV эрх - SVOD /кино багцын бүх кино үзэх эрх/ + Суваг үзэх, нөхөж үзэх эрх  
 • Үндсэн хурд - 4Mbps @
 • Шөнийн хурд - 5Mbps @
 • Урт хугацааны гэрээний нөхцөл - 24 сар тасралтгүй ашиглах 
 • Барьцаа - 45000₮
 • Холбогдох төхөөрөмж - 10 төхөөрөмж